חדר מיון

חדר מיון - הדסה עין כרם

מספרי טלפון - חדר מיון:

02-6777222

02-6777888
02-6779368

מיקום חדר מיון:

הדסה עין כרם

מידע כללי

חדר מיון של המרכז הרפואי בית חולים הדסה עין כרם, המרכז לרפואה דחופה (מלר"ד) - , נבנה בסטנדרטים מתקדמים תוך מתן מענה מלא לצרכי המאה ה-21, בימי רגיעה ובחירום. 73,000 חולים מגיעים מידי שנה לחדר המיון של המרכז הרפואי הדסה עין כרם , מהם כ- 80% מבוגרים ו- 20% ילדים. למעלה משליש מהם מתאשפזים.

המטרות העיקריות של חדר מיון והמחלקה לרפואה דחופה  הן החייאה והצלת חיים במקרים קריטיים; ייצוב ומניעת הידרדרות לחולים קשים; טיפול אופטימלי לכלל הפונים לחדר מיון והפניית החולים הזקוקים לכך להמשך טיפול.

חדר מיון המרכז לרפואת חירום בהדסה עין כרם מאוייש דרך קבע במומחים ברפואה פנימית, מומחים ברפואה דחופה, כירורגים, אורטופדים, נוירולוגים, ורופאי ילדים. כמו כן, מגיעים למחלקה יועצים מכלל המחלקות במרכז רפואי - בית חולים הדסה. העבודה ברפואה דחופה בכלל ובמרכז רפואת חירום בפרט, מצטיינת בעבודת צוות משולבת של צוות רופאי חדר מיון וצוות האחיות, עם מידת עצמאות גדולה מהרגיל של האחיות אשר קולטות את החולים עם הגיעם למחלקה, ומבצעות את המיון הראשוני לפי קדימות וסוג הטיפול.