היבטים סיעודיים

היבטים סיעודיים בגריאטריה שיקומית

מטבע הדברים בשל מגוון רחב של סוגי המטופלים והטיפול ע"י צוות רב מקצועי מולטי דיסיפלינרי, הצוות הסיעודי הנוכח 24/7 ליד מיטת המטופל ,הינו גורם מקשר ומגשר בין המטופל למטפלים הרבים ומאפשר רצף טיפולי מקצועי ומתן מענה הולם בהתאם לצרכי המטופל .

תפיסת עבודתנו הנה מערכתית ומשלבת בתוכה לא רק את הטיפול באדם אלא גם במעורבות משפחתו בתהליך השיקום וההחלמה ועד לשחרור.

אנו רואים חשיבות ברצף הטיפולי מהאשפוז עד הגעתו לקהילה ומשחררים מטופלים מהאשפוז עם הפניה למרפאות הקהילה. ראוי לציין שהמטופל המתאשפז בשיקום נדרש לשינוי תפיסתי בו האחיות לא עוד סועדות אותו עד לשחרור אלא מעודדות עצמאותו לתפקוד מלא עד כמה שניתן .