הכנות רפואיות ולוגיסטיות

לאחר שהחלטת/ם על רצונך/ם בטיפול, תיפגשי/ו עם רופא מומחה פוריות בהדסה, תוחתמי/ו על מסמכי הסכמה, תעברי בדיקה גופנית, בדיקת אולטרא-סאונד ובדיקות דם. תוצמד לך אחות אישית שתלווה אותך לאורך כל הטיפול ותהיה זמינה לשאלותיך.

לאחר שתמצא תורמת מתאימה ונתוניה ימסרו לכ/ם טלפונית, תוכן עבורך תכנית של טיפול תרופתי כדי ליצור התאמה בין שלבי התפתחות העובר לבין מוכנות רירית הרחם שלך לקליטתו.

אנו מתחייבים לתת לך לפחות 6 ביציות ולפחות שני עוברים באיכות טובה להחזרה לרחם. הממוצע השנתי עמד על הקצאת 8.5 ביציות למטופלת מהם התפתחו בממוצע 5.2 עוברים ראויים להקפאה והחזרה. שעור ההריונות המצטבר מלמד כי 80% מהמטופלות הרו לאחר שימוש בחלק או כל העוברים שהתפתחו להן ממחזור טיפול אחד עליו שילמו.

לאחר ההפריה, האחות האישית המלווה תיצור איתכ/ם קשר ותבשר לכם על מספר הביציות שהופרו מאלו שהוקצו לכן. העוברים שיתקבלו יוקפאו ויועברו לארץ לצורך החזרתם לרחם. בדרך כלל מוחזרים עובר אחד או שניים. במידה וההחלטה של המטופלים לעבור החזרה טריה של עוברים,

ההחזרה מתבצעת שלשה ימים לאחר ההפריה ונעשית על ידי רופא מומחה במרפאה בחו"ל. 14 יום לאחר החזרת העוברים לרחם תבוצע בדיקת דם כדי לבדוק אם הינך בהריון ותקבלי הנחיות להמשך טיפול על ידי הרופא המטפל.

טרם הטיפול אנו נדאג להעברת הזרע למרפאה בחו"ל:

  • זרע בן הזוג יוקפא בהדסה לאחר בדיקת בן זוגך למחלות הבאות: סיפיליס,HIV, HCV ,HBV .
  • ניתן לשלב את הטיפול עם תורם זרע מבנק מאושר בישראל או מבנק הזרע בצ'כיה או באוקראינה. תורם הזרע נבדק למחלות הבאות: HIV (איידס), צהבת B ו-C , CMV כלמידיה וסיפיליס (עגבת). בנוסף נבדק הקריוטיפ ונבדקת נשאות למוטציות נפוצות של מחלת סיסטיק פיברוזיס.