חזון מחלקת הילדים בהדסה הר הצופים - המשפחה והילד תמיד במרכז