הזמנה לטקס האזכרה השנתי לחללי שיירת הדסה

 
לכל החדשות והאירועים