ב- 4 עיניים: ראיון עם פרופ' תניר אלוייס

שיחות על אתגרים באונקולוגיה

מפגש שני

משוחחים על סרטן השד מנקודות שונות עם פרופ' תניר.