חברות ביטוח

להדסה הסכמים עם כל חברות הביטוח. בעלי פוליסות בחברות הביטוח השונות יכולים להיעזר בשרותי השר"פ.

אם ברשותך הפנייה לניתוח\פרוצדורה יש למלא טופס תביעה, ולהעבירו לחב' הביטוח לצורך הנפקת התחייבות.

לנוחיותכם מצ"ב טפסי תביעה של חברות הביטוח השונות:

טופס תביעה הפניקס אתר הפניקס
טופס תביעה הראל אתר הראל
טופס תביעה מגדל אתר מגדל
טופס תביעה מנורה אתר מנורה
טופס תביעה כלל אתר כלל