מחקר חדש

בקשות חדשות המוגשות לאישור הוועדה יוגשו באמצעות תוכנת ההגשה "מטרות הלסינקי", המנטרת את תהליך האישור ומתעדת את מסמכי הבקשה.

הבקשות יוגשו בעותק אחד מלא למזכירות הוועדה. בנוסף, על החוקר לשלוח למרכזת הוועדה קובץ PDF עם עיקרי מסמכי ההגשה (טופס הבקשה, טופס הסכמה ודף הסבר למשתתף, פרוטוקול הניסוי).

שימוש בתוכנת ההגשה אפשרי לאחר קבלת הרשאה ממזכירות הוועדה ומאגף מערכות מידע.

לפתיחת הרשאה בתוכנה יש לשלוח את הפרטים הבאים לכתובת הדוא"ל של ועדת הלסינקי:
1. שם משתמש בהדסה.
2. שם ושם משפחה.
3. תואר אקדמי.
4. מחלקה ותפקיד.
5. מספר ת.ז.
6. פרטי התקשרות: טלפון, פקס וכתובת דוא"ל.