סידור משרדי

המסמכים הדרושים לסידור המשרדי

  • תעודת זהות
  • טופס הפנייה לאשפוז
  • התחייבות לאשפוז
  • תשלום\התחייבות עבור השר"פ ( למעט מבוטחי כללית ומכבי שהאישור עבורם כבר התקבל מראש)
  • אישור בנק הדם (לניתוחים שיש צורך במנות דם)
  • טופס הסכמה לשר"פ חתום ע"י המטופל.