הנחיות לטיפול בחום בילדות - ילדים

ברוכים הבאים ל"קרבוט" של הדסה

חום בילדים?

הנחיות לטיפול בחום בילדות

מהנסיון שלנו, מתעוררות שאלות רבות הקשורות לכל הקשור בטיפול חום בילדים ?

הקרבוט שבנינו, יעניק לך את המידע באופן תמציתי, מדוייק וממוקד בכל שעות היממה,

ואם אתם צריכים הסבר אנושי מהצוות - תמצאי בצ'אט בוט את דרכי ההתקשרות איתנו

הדרכה דיגיטלית עם אחות

על מנת להתחיל בהדרכה יש להיכנס לקישור>>

הדרכה לטיפול בחום בילדים