הנחיות לטסט (תבחין) קלונידין

ברוכים הבאים ל"קרבוט" של הדסה

תבחין קלונידין?

הנחיות לפני ביצוע תבחין קלונידין

מהנסיון שלנו, מתעוררות שאלות רבות הקשורות לכל הקשור בבדיקת קלונידין

הקרבוט שבנינו, יעניק לך את המידע באופן תמציתי, מדוייק וממוקד בכל שעות היממה,

ואם אתם צריכים הסבר אנושי מהצוות - תמצאי בצ'אט בוט את דרכי ההתקשרות איתנו

הדרכה דיגיטלית עם אחות

על מנת להתחיל בהדרכה יש להיכנס לקישור>>

הדרכה לפני ביצוע תבחין קלונידין