הנחיות לביצוע תבחין ארגנין (ATT) בילדים

ברוכים הבאים ל"קרבוט" של הדסה

לפני תבחין ארגנין?

ביצוע תבחין ארגנין (ATT) בילדים

מהנסיון שלנו, מתעוררות שאלות רבות הקשורות לכל הקשור בביצוע תבחין ארגנין (ATT) בילדים ?

הקרבוט שבנינו, יעניק לך את המידע באופן תמציתי, מדוייק וממוקד בכל שעות היממה,

ואם אתם צריכים הסבר אנושי מהצוות - תמצאי בצ'אט בוט את דרכי ההתקשרות איתנו

הדרכה דיגיטלית עם אחות

על מנת להתחיל בהדרכה יש להיכנס לקישור>>

הדרכה לביצוע תבחין ארגנין (ATT) בילדים