הנחיות למטופלת בזרע תורם ליום השימוש בזרע

הנחיות למטופלת בזרע תורם ליום השימוש בזרע

הנחיות למטופלת בזרע תורם ליום השימוש בזרע
בבוקר יום השימוש בזרע לפי הנחיות הצוות הרפואי בקופ"ח עלייך להתקשר למעבדה
בטלפון 5844707-02 בין השעות 00:8-30:7 יש יש למסור את שמך ומס' תעודת הזהות
וליידע את עובדות המעבדה שזהו יום הטיפול.
שעת ההגעה למעבדה ביום הטיפול תהיה בין 00:12-30:10 - השעה המדויקת תמסר על ידי
עובדת המעבדה.
יש להגיע למעבדת פוריות-בנק הזרע עם הפניה מהרופא/ה המטפל/ת, התחייבויות מתאימות
מקופת החולים ותעודה מזהה. תשלום על מנת הזרע יבוצע באופן עצמאי.
לשימוש במנות שנרכשו בבנקים אחרים לא נדרש תשלום.
לאחר הטיפול יש לדווח למעבדת הזרע על תוצאת הטיפול – הריון, תוצאת ההריון , לידה.