היחידה להדמייה פונקציונאלית - FMRI

אודות היחידה

יחידת ההדמיה התפקודית משלבת עבודה קלינית ומחקר רב-תחומי. הבנת המוח האנושי הבריא והחולה ומיפוי אזורי הפעולה מתבצעים בשיטות הדמיה מגנטית מתקדמות, כמו גם בבדיקות התנהגותיות ואלקטרופיסיולוגיות.

היחידה מציעה שירות קליני הכולל שירות אבחנתי טרום ניתוחי, הערכת מודעות בחולים הנמצאים במצב כרוני וגטטיבי, והערכת הפרעות ראייתיות שמקורן עצבי.

המחקר ביחידה עוסק בהיבטים המוחיים של מצבים קליניים שונים כפי שהם באים לידי ביטוי בהדמיה מוחית תפקודית. דגש מושם על מחקר בסיסי באוכלוסיות חולים.

פרטי קשר

כתובת

הדסה עין כרם.

מרכז לזימון תורים

שעות פעילות

יש לוודא את שעות הפעילות במרכז לזימון תורים.