שאלות ותשובות

כותרת

בדיקת הענות האוזן התיכונה נותנת לנו מידע לגבי תקינות המערכת: האם עור התוף שלם או שיש בו קרע, האם ישנם נוזלים מאחורי עור התוף, במקרה והוכנסו כפתורים האם הם במקומם ומתפקדים כראוי. כמו כן מבדיקה זו ניתן ללמוד על קיומן של פתולוגיות אחרות באוזן התיכונה כגון:
•Otosclerosis
•Ossicular chain dislocation

בבדיקת הטמפנוגרם מושמע לנבדק גל קול דרך אוזניה קטנה. משנים לחץ אוויר על פני עור התוף ונמדדת ההיענות של עור התוף לגל הקול. בבדיקה זו לא נדרש שיתוף פעולה של הנבדק. ניתן לקבל מידע לגבי מצב עור התוף, ומצב האוזן התיכונה , וכן תפקוד התעלה ע"ש אוסטכיוס.

בבדיקת הרפלקס האקוסטי מושמע לנבדק גירוי קול בעצמה חזקה, ונמדדת ההתכווצות של שרירי אוזן תיכונה. ניתן לקבל מידע לגבי הסף בו מעורר הרפלקס, הסימטריה בין שתי האוזניים, ויכולת שמירת התגובה לאורך זמן. מבדיקה זו מתקבלת אינפורמציה על תפקוד האוזן הפנימית ועל המערכת הרטרוקוכלארית.

הבדיקה מבוצעת לפי בקשת הרופא כאשר יש צורך בהשלמת המידע לגבי מצב האוזן התיכונה או במידע לגבי ערור הרפלקסים האקוסטים. יתרונה של הבדיקה בכך, שאינה דורשת שתוף פעולה של הנבדק ועל כן ניתן לבצעה גם בתינוקות וילודים ואוכלוסייה שאינה משתפת פעולה.

זוהי בדיקה קצרה ומהירה האורכת דקות ספורות בלבד.

חלק מהדברים ניתן לבצע במסגרת החינוכית וחלקם דורשים עבודה יחידנית עם הילד היכולה להתבצע על ידי מורה בבית הספר המומחה להוראה מתקנת ו/או ההורים.

הטיפול נועד לספק לילד אמצעים, ואסטרטגיות להתמודד עם הקושי. עידוד ותמיכה חשובים כדי לסייע לילד להתגבר על המכשולים ולהגיע להישגים למרות הקושי.

לזימון תור למכון, בכל נושא, אנא פנו למרכז להזמנת תורים
בטלפון: 02-5842111, בימים א' - ה' בין השעות 8.00-20.00

שעות וימי הקבלה למרפאה נתונים לשינוי.
למען הסדר הטוב, נא לוודא אותם בשעת ביצוע ההזמנה למרפאה.