תרגילים למשוקמי לב במכון שיקום הלב

מאמן: אלמוג שחף