EMG

EMG - בדיקה במכון למחלות שריר ועצב היקפי

מהי בדיקת הולכה עצבית?

בדיקת הולכת עצבית (NCV-NERVE CONDUCTION) ובדיקת מחט (EMG) הנקראת בדיקת NCV /  EMG היא בדיקה אלקטרודיאגנוסטית, המיועדת לאבחון מחלות שריר ועצב היקפי.

EMG היאבדיקת עזר חשובה בבירור הגורמים להפרעות מוטוריות ותחושתיות בגפיים, כיווץ או חולשת שרירים, שיתוקים וכאבים. בדיקות NCV ו - EMG  הינן בדיקות נפרדות אך לעיתים יש צורך בשילובם במהלך האבחון.

(EMG (Electromyography ,אלקטרומיוגרפיה הינה בדיקה להערכת הפעילות החשמלית של השריר. באמצעות בדיקת EMG  ניתן לאבחן מחלות שריר מולדות או נרכשות ,כגון מיופתיות (Myopathy) למיניהן או מיוזיטיס (Myositis), מחלות חיבור "עצב-שריר",כגון מיאסתניה (Myasthenia Gravis) או תסמונת מיאסתנית(Myasthenic Syndrome), וכן לאמת פגיעה עצבית היקפית.

EMG

פרטי קשר

כתובת

כתובת

הדסה הר הצופים, קומת כניסה.

שעות פעילות

שעות פעילות

יש לוודא את שעות הפעילות במרכז לזימון תורים.

מרכז לזימון תורים

מרכז לזימון תורים