יחידה להערכה ושיקום נהיגה הדסה הר הצופים

יחידה להערכה ושיקום נהיגה הדסה הר הצופים

במסגרת השירות האמבולטורי, מוקמת בימים אלה יחידה להערכה ושיקום נהיגה המיועדת לתת מענה למטופלים העוברים שינויים במצבם הרפואי. ההערכה והטיפול מתבצעים על ידי צוות מרפאות בעיסוק מיומן ומוסמך שעבר הכשרה מיוחדת תוך שימוש בסימולטור נהיגה מהמתקדמים בארץ ובעולם.

התרגול בסימולטור מאפשר לבדוק את הפוטנציאל לחזרה לנהיגה, מתן הזדמנות להתמודדות עם תרחישים שונים תוך תרגול בסביבה בטוחה וקבלת משוב מידי ומעקב אחר תוצאות הביצוע. בשלב ראשון היחידה תיתן מענה למטופלים ממערך השיקום. בהמשך, השירות יפתח לכלל המטופלים. השירות אינו כלול בסל הבריאות.