הצגה קלינית - המחלקה לנפרולוגיה - דיאליזה בת 60 וכולם מוזמנים