פרופ' אברהם זלוטוגורסקי

פרופ' אברהם זלוטוגורסקי
תפקיד: רופא
שירותי רפואה פרטית: זמין
מחלקה: מחלקת עור ומין