פרופ' דוד צנגן

פרופ' דוד צנגן
תפקיד: מנהל יחידה רפואית - אנדקרינולוגיה ילדים
שירותי רפואה פרטית: זמין
מחלקה: מחלקת ילדים - ה"צ