פרופ' ביאטריס עוזיאלי

פרופ' ביאטריס עוזיאלי
תפקיד: מנהל יחידת אשפוז יום אונקולוגי
שירותי רפואה פרטית: זמין
מחלקה: א.יום אונקולוגי