פרופ' מרדכי סלע

פרופ' מרדכי סלע
תפקיד: רופא
שירותי רפואה פרטית: זמין
מחלקה: אגף לכירורגיה ושחזורי ראש צוואר