פרופ' רונן סגמן

תפקיד: מנהל יחידת פסיכיאטריה אמב' מבוגר
שירותי רפואה פרטית: זמין
מחלקה: מחלקת פסיכיאטריה