פרופ' אהרן פופובצר

תפקיד: מנהל מערך אונקולוגיה
שירותי רפואה פרטית: זמין
מחלקה: מערך אונקולוגיה