פרופ' רבקה דרזנר פולק

פרופ' רבקה דרזנר פולק
תפקיד: מנהל מחלקת אנדוקרינולוגיה
שירותי רפואה פרטית: זמין
מחלקה: אגף פנימי