ד"ר קרן חן אולשטיין פופס

ד"ר קרן חן אולשטיין פופס
תפקיד: רופא
שירותי רפואה פרטית: לא זמין
מחלקה: מעבדת המערך המיקרוביולוגי+מ.זיהומיות