פרופ' רן ניר-פז

פרופ' רן ניר-פז
תפקיד: מנהל שרות טיפולים אנטימיקרוביאליים
שירותי רפואה פרטית: זמין
מחלקה: מעבדת המערך המיקרוביולוגי+מ.זיהומיות