פרופ' יודפת קראוס

תפקיד: רופא
שירותי רפואה פרטית: זמין
מחלקה: מכון רפואה גרעינית