פרופ' יורי קופולוביץ

פרופ' יורי קופולוביץ
תפקיד: רופא
שירותי רפואה פרטית: זמין
מחלקה: מכון פתולוגיה