פרופ' דרורית מיטה צלניקר הוכנר

פרופ' דרורית מיטה צלניקר הוכנר
תפקיד: רופא
שירותי רפואה פרטית: זמין
מחלקה: מחלקת נשים ויולדות - ה"צ