ד"ר אלנה גולזנד

תפקיד: רופא
מרכז רפואי: הדסה הר הצופים
שירותי רפואה פרטית: זמין
מחלקה: יחידת יילודים ופגייה ה"צ