ד"ר אלנה גולזנד

תפקיד: רופא
שירותי רפואה פרטית: לא זמין
מחלקה: יחידת יילודים ופגייה ה"צ