פרופ' זיונית שאלתיאל ארגז

פרופ' זיונית שאלתיאל ארגז
תפקיד: מנהל יחידת פגים וילודים הר הצופים
שירותי רפואה פרטית: זמין
מחלקה: יחידת יילודים ופגייה ה"צ