ד"ר יהודית דימנט

תפקיד: רופא
שירותי רפואה פרטית: זמין
מחלקה: מכון פתולוגיה