פרופ' יעקב ברקון

פרופ' יעקב ברקון
תפקיד: מנהל מחלקה רפואית
מרכז רפואי: הדסה הר הצופים
שירותי רפואה פרטית: זמין
מחלקה: מחלקת ילדים - ה"צ