פרופ' יעקב ברקון

פרופ' יעקב ברקון
תפקיד: מנהל יחידה רפואית לאימונולוגיה ה"צ
שירותי רפואה פרטית: זמין
מחלקה: מחלקת ילדים - ה"צ