ד"ר שאול יערי

תפקיד: מנהל שרות אשפוז יום פנימי ה"צ
שירותי רפואה פרטית: זמין
מחלקה: מחלקת פנימית הר הצופים