ד"ר ענבל ראובני

ד"ר ענבל ראובני
תפקיד: מנהל שרות אמבולטורי
שירותי רפואה פרטית: זמין
מחלקה: מחלקת פסיכיאטריה