פרופ' זאב פרלס

פרופ' זאב פרלס
תפקיד: רופא
שירותי רפואה פרטית: זמין
מחלקה: מחלקת קרדיולוגיה ילד.