ד"ר נעה אופק שלומאי

ד"ר נעה אופק שלומאי
תפקיד: מנהל יחידת פגים וילודים ע"כ
מרכז רפואי: הדסה הר הצופים
שירותי רפואה פרטית: זמין
מחלקה: מחלקת נאונטולוגיה