ד"ר אירית מור יוסף לוי

ד"ר אירית מור יוסף לוי
תפקיד: מנהלת שרות לנפרולוגיה של הגיל הקשיש
שירותי רפואה פרטית: זמין
מחלקה: אגף פנימי