ד"ר יובל מרוז

תפקיד: מנהל שרות אקוקרדיוגרפיה תוך ניתוחית
שירותי רפואה פרטית: זמין
מחלקה: אגף הרדמה