ד"ר אילת מלצר

תפקיד: מנהלת שרות האמבולטורי פסיכיאטריה של הילד
שירותי רפואה פרטית: לא זמין
מחלקה: מחלקת פסיכיאטריה של הילד