פרופ' זאב מינר

פרופ' זאב מינר
תפקיד: מנהל יחידת שקום יום ונוירוגריאטריה
שירותי רפואה פרטית: זמין
מחלקה: מחלקת שקום