פרופ' יורם מערבי

פרופ' יורם מערבי
תפקיד: רופא
שירותי רפואה פרטית: זמין
מחלקה: מחלקת גריאטריה שקומית