פרופ' דוד ליבוביץ

תפקיד: מנהל היחידה לאקו-קרדיולוגיה ה"צ
מרכז רפואי: הדסה הר הצופים
שירותי רפואה פרטית: זמין
מחלקה: מחלקת פנימית הר הצופים