פרופ' עוזי יזהר

תפקיד: מ"מ מנהל מחלקה רפואית כירור' חזה ולב
שירותי רפואה פרטית: זמין
מחלקה: מחלקת כיר' חזה ולב