פרופ' דוד גרוס

תפקיד: רופא
שירותי רפואה פרטית: זמין
מחלקה: אגף פנימי