פרופ' ישראל גוטסמן

תפקיד: רופא
שירותי רפואה פרטית: זמין
מחלקה: מחלקת קרדיולוגיה