ד"ר ליודמילה גולובנבסקי

תפקיד: מנהל שרות הרדמה אמבולטורית
שירותי רפואה פרטית: זמין
מחלקה: אגף הרדמה