פרופ' דוד גיליס

פרופ' דוד גיליס
תפקיד: רופא
שירותי רפואה פרטית: זמין
התמחות: אנדוקרינולוגיה יילודים
מחלקה: מחלקת ילדים